English
  Romana
 
 
    Servicii
Consultanta in afaceri
FINANTARI
Documentatii bancare
Achizitii publice
Mystery shopping
SAPARD
    Noutati

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR):

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, va fi terminat, in forma integrata, pana in jurul datei de 15 februarie 2014 si va fi transmis la Bruxelles.

 

  Detalii

Ministerul fondurilor europene:

Acordul de Parteneriat 2014 - 2020, care va fi transmis Comisiei Europene la sfarsitul lunii ianuarie a.c.

 

  Detalii

Membru acreditat

 
Servicii > Finantari > POR
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)

AXE PRIORITARE TEMATICE POR

Axa prioritară 1.  Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană

Axa prioritară 2. Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

2.1  Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură

Axa prioritară 3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

3.1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
3.3 Imbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Axa prioritară 4. Consolidarea mediului de afaceri regional şi local
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire afacerilor de importanţă regională şi locală
4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi nutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Axa prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică

Axa prioritară 6. Asistenţă tehnică

6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional
6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR