English
  Romana
 
 
    Servicii
Consultanta in afaceri
FINANTARI
Documentatii bancare
Achizitii publice
Mystery shopping
SAPARD
    Noutati

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR):

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, va fi terminat, in forma integrata, pana in jurul datei de 15 februarie 2014 si va fi transmis la Bruxelles.

 

  Detalii

Ministerul fondurilor europene:

Acordul de Parteneriat 2014 - 2020, care va fi transmis Comisiei Europene la sfarsitul lunii ianuarie a.c.

 

  Detalii

Membru acreditat

 
Servicii > Finantari > FEPFONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT (FEP)

 

Pe data de 16 iunie 2006, Consiliul ministrilor cu responsabilitati in domeniul pescuitului a adoptat Regulamentul privind Fondul european pentru pescuit (FEP). Acest Fond inlocuieste de la 1 ianuarie 2007 Instrumentul financiar de orientare pentru pescuit (IFOP).

Ce este FEP?

Fondul european pentru pescuit este instrumentul financiar al Uniunii Europene, conceput pentru a asigura dezvoltarea durabila a sectorului european de pescuit si acvacultura.

Principalele obiective ale FEP

 • sustinerea obiectivelor majore ale politicii comune in domeniul pescuitului, in special asigurarea exploatarii durabile a resurselor de peste (asigurarea unui echilibru stabil intre aceste resurse si capacitatea flotei comunitare de pescuit);
 • intarirea competitivitatii si viabilitatii operatorilor din sector;
 • promovarea metodelor de pescuit si de productie care respecta mediul (ecologice);
 • asigurarea unui sprijin adecvat persoanelor angajate in sector;
 • favorizarea dezvoltarii durabile a zonelor de pescuit.

In perioada 2007-2013, valoarea totala a creditelor alocate FEP este de 3,8 miliarde euro

Cum functioneaza FEP?

FEP intervine complementar actiunilor nationale, regionale si locale.

Fiecare stat membru adopta un plan strategic national in care prezinta actiunile, resursele financiare si termenele necesare pentru realizarea obiectivelor definite. Acest plan este transmis Comisiei. In plus, fiecare stat membru trebuie sa prezinte Comisiei un program national, compatibil cu planul strategic, destinat punerii in practica a politicilor si prioritatilor care urmeaza sa fie finantate prin FEP.

Comitetele de monitorizare, compuse din reprezentanti la nivel regional, national si comunitar sunt responsabile pentru supravegherea si evaluarea intermediara a fiecarei actiuni.

Finantarea actiunilor e guvernata de doua principii:

 • cofinantarea (se cere o contributie minima a autoritatilor regionale sau nationale sau, dupa caz, a beneficiarului privat;
 • interventia diferentiata in functie de regiune

.
Participarea financiara comunitara este de maxim 75% din cheltuielile publice totale cofinantate prin FEP in regiunile eligibile in cadrul obiectivului Convergenta si de maxim 50% pentru celelalte regiuni.

Regiunile ultraperiferice vor beneficia de o cota de cofinantare mai mare (contributia Comunitatii poate ajunge pana la 85%) din cauza dificultatilor specificeacestor regiuni.

Spre deosebire de IFOP, FEP nu face parte din familia “Fondurilor structurale”. Bugetul FEP ca linie bugetara distincta, intitulata “Conservarea si gestiunea resurselor naturale”.

Beneficiarii potentiali

FEP este deschis tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romaniei si Bulgariei.


Fondul european pentru pescuit in Romania

In vederea accesarii FEP, in Romania s-a constituit Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA), desemnata ca Autoritate de management pentru Programul Operational de Pescuit (POP).
ANPA a elaborat documentele de programare, respectiv:

 • Planul national strategic privind sectorul pescaresc
 • Programul operational pentru pescuit

.
FEP este structurat pe 5 axe prioritare:

 • Adaptarea flotei comunitare de pescuit
 • Acvacultura, pescuitul intern, procesare si marketing
 • Masuri de interes comun
 • Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti
 • Asistenta tehnica

.
Obiectivele axei 1

 • Imbunatatirea exploatarii resurselor din Marea Neagra
 • Mentinerea populatiei de pescari in zonele de coasta
 • Imbunatatirea aptitudinilor profesionale ale pescarilor

Obiectivele axei 2

 • Dezvoltarea durabila a acvaculturii
 • Pescuitul in apele interioare
 • Industrializarea si comercializarea pestelui

Obiectivele axei 3

 • Dezvoltarea de noi piete
 • Actiuni colective pentru pescuit si acvacultura
 • Protectia si dezvoltarea florei si faunei acvatice
 • Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi
 • Campanii de promovare
 • Proiecte pilot

Obiectivele axei 4

 • Crearea capacitatilor de elaborare si implementare a strategiilor locale de dezvoltare
 • Implementarea strategiilor locale de dezvoltare

Pentru finantarea pescuitului in Romania, in perioada 2007-2013, este prevazuta suma de 432 milioane Euro, alocata prin urmatoarele surse:

 • finantare publica - 275 milioane Euro (FEP - 207,1 milioane Euro si bugetul statului - 67,9 milioane Euro)
 • finantare privata - 157 milioane Euro

Sursa acestor informatii: www.anpa.ro