English
  Romana
 
 
    Servicii
Consultanta in afaceri
FINANTARI
Documentatii bancare
Achizitii publice
Mystery shopping
SAPARD
    Noutati

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR):

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, va fi terminat, in forma integrata, pana in jurul datei de 15 februarie 2014 si va fi transmis la Bruxelles.

 

  Detalii

Ministerul fondurilor europene:

Acordul de Parteneriat 2014 - 2020, care va fi transmis Comisiei Europene la sfarsitul lunii ianuarie a.c.

 

  Detalii

Membru acreditat

 
Servicii > Finantari > FEADRProgramul National de Dezvoltare Rurala
versiunea consolidată 20 decembrie 2007


Obiectivele generale ale Programului:

România, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, vizează o serie de obiective care sprijină creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală. Realizarea obiectivelor celor trei axe ale programului se face prin implementarea măsurilor prevăzute pentru fiecare axă.

În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada de programare 2007- 2013, într-o primă etapă vor fi finanţate următoarele măsuri:

Axa 1 “Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”.

Sprijinul FEADR nerambursabil aferent acestei axe este de 80% din sprijinul public şi vizează măsurile:
111 - Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe
112 - Instalarea tinerilor fermieri
121 - Modernizarea exploataţiilor agricole
122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii
141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
142 - Înfiinţarea grupurilor de producători
143 - Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori.

Axa 2 ”Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural”

Sprijinul FEADR nerambursabil aferent acestei axe este de 82% din sprijinul public pentru următoarele măsuri:
211 - Sprijin pentru zona montană defavorizată
212 - Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană
214 - Plăţi de agro-mediu
221 - Prima împădurire a terenurilor agricole

Axa 3 ”Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economieirurale”

Sprijinul FEADR nerambursabil aferent acestei axe este de 80% din sprijinul public şi vizează măsurile:
312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
313 - Încurajarea activităţilor turistice
322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea servicilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Axa LEADER
4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală:
411. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
412. Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural
413.Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale
4.21 Implementarea proiectelor de cooperare
4.31 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului
431-1. Construcţie parteneriate public-private
431-2. Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţeşi animarea teritoriului

Măsura 611 Plăţi complementare directe