English
  Romana
 
 
    Despre
Despre
Profil
Certificari
    Noutati

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR):

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, va fi terminat, in forma integrata, pana in jurul datei de 15 februarie 2014 si va fi transmis la Bruxelles.

 

  Detalii

Ministerul fondurilor europene:

Acordul de Parteneriat 2014 - 2020, care va fi transmis Comisiei Europene la sfarsitul lunii ianuarie a.c.

 

  Detalii

Membru acreditat

 
Despre companie

Certificari

ISO 9001


Dupa numai trei ani de functionare, în iulie 2006, Sistemul de Management al Calitatii implementat în SC Vivalex Consult Team SRL a fost certificat de unul dintre cele mai renumite organisme de certificare - CERTIND . Certificatul CERTIND (nr 387 C / 2006), reprezinta dovada obiectiva a nivelului ridicat de competitivitate al serviciilor prestate.AMCOR

Codul de Conduită Profesională FEACO / ICMCI

Confidenţialitate
Ca membru AMCOR vom trata confidenţial informaţiile obţinute de la clienţi, nu le vom folosi în interes personal şi nici nu vom facilita altor persoane obţinerea de avantaje, care pot rezulta ca urmare a informaţiilor utilizate în cadrul contractelor

Aşteptări nerealiste
Ca membru AMCOR vom evita încurajarea unor cerinţe nerealiste sau avansarea către clienţi a unor promisiuni nefundamentate, precum că din serviciile de consultanţă se vor obţine sigur beneficii

Comisioane / Interese financiare
Nu vom accepta comisioane, remunerări sau alte tipuri de beneficii de la o terţă parte, ca urmare a unor recomandări făcute clientului, fără ştirea şi consimţământul acestuia din urmă, şi nici nu vom accepta să dam informaţii referitoare la interesele financiare ale clientului şi să fim recompensati în bunuri sau servicii rezultate în urma recomandărilor făcute.

Angajamente
Ca membru AMCOR ne vom angaja numai la îndeplinirea sarcinilor pentru care avem calificarea necesară şi pentru care deţinem cunoştinţele aferente.

Angajamente în conflict / Conflicte de interese
Vom evita să acţionam simultan în potenţiale situaţii generatoare de conflict fără a informa în prealabil toate părţile implicate cu privire la intenţiile lor.
În cadrul misiunilor noastre nu vom îndeplini acele sarcini a căror realizare ar putea fi influenţată de diferiţi factori subiectivi. In astfel de situaţii vom informa clientul cu privire la factorii care pot influenţa obiectivitatea.

Consultarea cu clientul
Înainte de a accepta oricarui tip de angajament, ne vom asigura că ambele părţi au înţeles care sunt obiectivele, scopul, planul de lucru, că au fost stabilite onorariile aferente şi că nu există nici un fel de interese financiare şi/sau personale, care ar putea influenţa modul de lucru şi ar conduce la anularea contractului.

Recrutarea
Ca membru AMCOR vom evita angajarea oricărui membru al personalului clientului pe o altă poziţie, fără o discuţie prealabilă, în acest sens, cu clientul.

Abordare
Vom aborda cu profesionalism toate tipurile de negocieri cu clienţii, cu publicul şi cu alţi consultanţi sau organisme oficiale.
Dacă doi sau mai mulţi membrii AMCOR realizează aceeaşi temă sau activităţi conexe pentru acelaşi client, ne vom concerta eforturile pentru realizarea misiunii şi nu ne vom concura reciproc.
Un client poate decide ca un consultant să poată superviza activitatea altui  consultant. Ca membru AMCOR nu vom accepta  să supervizam activităţile unui alt consultant membru al Asociaţiei, decât cu informarea acestuia. În astfel de cazuri, vom coopera pentru realizarea concluziilor şi recomandărilor.